Много ми харесва тази мома. Трудна ли е за изработка?