Гобленът е по картина на австрийския художник Ханс Зацка /Hans Zatzka/ - "Три нимфи на брега на езерото"

[img]https://i.imgur.com/rq24rX2.jpg[\img]

Размерът на гоблена е 354/500
90 цвята DMC