Астрономите съобщават, че голям астероид лети към Земята, всички са в очакване за края на света на 21 декември. Военните се опитват да разбият астероида, или да му променят курса, но нищо не се получава. На Земята цари паника. Идва неизбежното. Астероида навлиза в плътния слой на атмосферата, учените вече знаят мястото където ще се сгромоляса обекта - край, астероидът пада ....... в Мексико..... Прахът се стеле над Земята, хората идват по-близо. На земята е паднала каменна плоча, а надписът върху нея е: "Календара на маите от 22/12/2012 до 30/05/3005g. Благодарим ви, че използвате нашия календар!"