Добавям още едно гобленче в колекцията ми!
Доволна съм от резултата, въпреки изключително многото ламе и мъниста в съчетание с черната панама!