Откривам темата, за да може, както е популярно напоследък, да "вышиваем и рассуждаем" по прекрасните и понякога не толкова дизайни на ЭстЭ. Да споделяме мъката(при трудности) и радостта(при завършени) в процеса на шиене.