Ами да, 20.09.2021 е, време е да видим кой докъде я докара(и да са свършва таа мъка)

Който успя да приключи, моля да покаже до 26.09, за да може(евентуално) да се гласува от 27.09-03.10.