на всички!
Моля ви сърдечно за помощ!ИМАМ СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ:при изпращане на писмо с прикачени файлове на някои от писмата ми изписва невалиден мейл.Моля проверете
формата на мейла и опитайте отново.Забелязах,че това се случва при адрес
abv.bq
Моля обяснете какво трябва да направя.