Предстоят едни от най- хубавите празници. На всеки се налага да отправи пожелание към близки за него хора. Тук предлагам да поместваме примерни пожелания по различни поводи.