Разчиствам кулинарния раздел - изтривам теми,в които няма рецепти.
Надявам се ,че няма да има обидени!