Какъв смисъл се влага в наименованието на папка "Получени" ? Ясно е какво е съдържанието на Входящи, Изпратени, Съхранени. Но на Получени... кой какво получава? А след определено време виждам, че писмата са вече в Изпратени. Може ли да разтълкувате загадката?